Vårt kommunevalgprogram 2019 - 2023

Her kan du laste ned hele kommunevalgprogrammet som vi går til valg på ved kommunestyrevalget 2019, og som gjelder for perioden 2019 - 2023.