Presentasjonen av politisk plattform for Tromsø kommune perioden 2023-2027 - Romssa-erklæringen

ROMSSA-ERKLÆRINGEN PRESENTERT

Den politiske plattformen for den politiske styringen av Tromsø kommune perioden 2023-2027 er nå ferdig utarbeidet i samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.