ordfører Gunnar Wilhelmsen og Tone Marie Myklevoll, leder av KOBY, Tromsø kommune og Arbeiderpartiet

Ikke hold Tromsøs befolkning for narr!

ordfører Gunnar Wilhelmsen og Tone Marie Myklevoll, leder av KOBY, Tromsø kommune og Arbeiderpartiet

 av ordfører Gunnar Wilhelmsen og Tone Marie Myklevoll, leder av kommune- og byutviklingskomiteen, Tromsø Arbeiderparti

Kommer Høyre til å rive bomstasjonene i Tromsø? Nei. Har de tenkt å gi et inntrykk av at de vil det? Det ser sånn ut.

Det er lett å bli forvirra. Men det er ikke lov å forvirre andre - med vilje. Det er det Høyre nå gjør ved å snakke om et håndbrekk på bompengene.

For det første: Vi skjønner at flere ble forvirret denne uka. Foran statsbudsjettet var det tydelige forventninger om at statens bidrag i Tromsøs byvekstavtale ville stå svart på hvitt. Det var kommunisert fra vegmyndighetene.Fra før er det lagt inn 1,49 milliarder til Bypakke Tromsø, som er i gang. Disse står også i neste års statsbudsjett.

Du har kanskje sett at det jobbes i Giæverbukta med ny bussterminal? At ungene til Solneset skole har tryggere skolevei? At vi har blant landets billigste bussbilletter og høy frekvens på avganger? Snart er det utbedringer på Stakkevollvegen. Blant mange prosjekter.

Disse midlene ligger inne og spadene er i jorda. Byvekstavtalen, som alle snakker om, vil komme på toppen av bypakken.

Høyre delte ut kortene

Det er lett å blande kortene. Men Høyre har jo delt ut kortene – de burde vite hva de snakker om! Ordførerkandidat for Høyre, Anne Berit Figenschau, kjenner historien så innmari godt. I stedet gir hun inntrykk av at hun har en joker i ermet. Det har hun ikke.

Summen staten vil bidra med i en byvekstavtale blir klar når vi er i mål med forhandlingene. Det er vi snart.Høyre fikk tilbud om å sitte i de forhandlingene selv! Det ville de ikke.

Statsbudsjettet inneholdt det viktigste: Vi får en avtale. Den kommer altså som et tillegg til bypakken, som Stortinget vedtok i 2021. Nå må alle gode krefter jobbe for at den blir så god som mulig.

Høyre utnytter nå en misforståelse som florerer. Folk spør seg: “Får vi ingenting?”.

Jo, vi har 1,49 milliarder kroner i en avtale med staten allerede.

Bypakken Tromsø!

Høyre var med å vedta den! Både i fylket, på Stortinget og i Tromsø kommune.

Og den er avhengig av et spleiselag mellom staten, kommunen, fylket og brukerne. Oss som bruker bilen.

En byvekstavtale på toppen

Vi har masse gode tiltak i den pakken.

Så ønsker vi en byvekstavtale i tillegg. Et flertall av politikerne har sagt at det vil vi ha i Tromsø.

Ja, du tenkte rett, også Høyre!

I mange år har Tromsø hatt prosjekter på vent som følge av en sulteforing fra en Høyre-ledet regjering og en Frp-statsråd på samferdsel. Sårt tiltrengt infrastruktur og utvikling har ikke kommuneøkonomien kunnet bære alene. Sett bort fra adkomsten til Breivika havn, har vi ikke hatt noe skikkelig vegprosjekt siden sentrumstangenten ble åpnet i 1999.

Snart kommer bomstasjonene i Tromsø i drift. Vi forstår at det vil skape økonomisk usikkerhet for de med minst fra før. Vi jobber med løsninger for blant annet barnefamilier. Det skal bli billigere og enklere å velge kollektivt, det skal bli tryggere å gå til skolen og barnehagen, og vi vil få bedre og smidigere løsninger i hele byen for biltrafikken.

Dette er tidenes klima- og samferdselsløft for Tromsø. Uten bypakken, uten byvekstavtalen, vil vi ikke kunne løse dette.

Stort flertall

Bypakken og bompengeinnkrevingen ble vedtatt i Tromsø kommunestyre av nettopp Høyre, Ap, MDG, Sp, SV, KrF og Venstre. Som de største byene i Norge er det disse pakkene som har bidratt til at både tungtransporten, skoleeleven, syklisten, bilisten og busselskeren kommer seg fram.

Vil ikke Høyre ha trygge skoleveier, kollektivfeltene og ny bussterminal? Vil de ikke ha Kvaløyforbindelse, ny Tverrforbindelse, Stakkevollveg og billigere buss? Vil de ikke satse på det et av de største klimatiltakene for Tromsø?

Jo, det vil de.

Vil de ikke ha bompengeinnkreving?

Jo, de er for bompenger, messet Sebastian Henriksen i debatten på Nordlys.no. For bompenger og dette er ingen omkamp, la han til.

Forvirringen er komplett.

Hva er det da? Hvor mange tunger kan ett parti snakke med?

Nå risikerer de Tromsøs forhandlinger med staten. De vil risikere 1,49 milliarder kroner. For hva?

Hva er konsekvensene av dette?

Det bør Anne Berit Figenschau heller tenke på. Det bør media spørre dem om.

Det er lite å finne når man kaver i løse lufta, men vi kan godt strekke ut ei hånd til Høyre: Ikke lat som dere er mot noe dere har stemt for både på Stortinget og i kommunestyret.

Det er uansvarlig og farlig. Som å kjøre med håndbrekket på.