Et budsjett for utjevning av sosiale forskjeller og bekjempelse av fattigdom

Marta Hofsøy i sort genser og rød jakke på en solværsdag i domkirkeparken i Tromsø.

Det er en krevende tid økonomisk for folk i kommunen vår. Økte renter og dyrtid svir i pengeboka. Vi skal gjøre vårt for å dempe dette trykket, og det har vi gjort i budsjettet for neste år.

Vi kan ikke styre renta eller strømprisene fra et kommunebudsjett, men vi kan gjøre det vi kan for å dempe det vi kan av utgifter. 

Derfor øker vi ikke eiendomsskatten, vi tar ned prisene for barnefamilier og vi øker sosialstønadene. 

Kommunestyret har akkurat vedtatt samarbeidspartienes første budsjett i perioden. Det har vært et krevende arbeid uten et spesielt stort handlingsrom. Likevel har vi klart å gjøre prioriteringer som bygger på enigheta fra Romssa-erklæringa. Jeg vil særlig peke på tre ting jeg er stolt over.  

Vårt aller viktigste prosjekt er å prioritere utjevning av sosiale forskjeller og bekjempelse av fattigdom. Det preger vårt budsjett, hva gjelder idrett med solidaritetsfond og aktivitetsguide, turbo og mekkeverksted og økte sosialsatser. 

Vi prioriterer barn og unge gjennom blant annet flere ansatte i barnehagene, flere yrkesgrupper i skolen, ungdomsklubber, styrking av PPT og ei vel fortjent lønnsøkning for ansatte i barnevernet. 

Innenfor helse gjør vi det vi kan for å gi rett hjelp til rett tid i omsorgstrappa. 8 millioner mer til hjemmetjenesten, to nye dagsenter, og vi skal ta i bruk Kroken sykehjem og vi skal sertifisere minst ett sykehjem til Livsgledehjem. Jordmødre skal fortsatt komme på hjemmebesøk til nybakte Tromsø-mødre.

Jeg er veldig glad for at vi fortsatt skal ha søskenmoderasjon i barnehage, i tillegg til de historisk lave prisene på barnehage og SFO som regjeringa sørger for. Vi har familieveiledere hos NAV, vi har opplevelseskortet, startlånsordninga, ung kulturrabatt og mange flere ordninger. Likevel er vi ikke i mål, og venter spent på anbefalingen fra hasteutvalget som kommer på nyåret. 

Det aller viktigste er jo å sikre at folk er i jobb. Jeg er stolt over de gode resultatene Tromsø kommune har med å ta imot nye innbyggere i byen, med et unikt samarbeid mellom voksenopplæringa, NAV og flyktningtjenesten som har gjort at over 80 prosent kommer i jobb. I tillegg har vi gitt et løfte om at eiendomsskatten ikke skal økes i dyrtida. Det løftet holder vi, samtidig som vi sikrer en trygg kommuneøkonomi. 

Vi skal være stolt over alt som gjøres bra i kommunen – og utålmodig for alt som gjenstår å gjøre. 

Vårt viktigste prosjekt er utjevning av sosiale forskjeller. For oss handler det om hvem politikken er til for, og det viser vi med all tydelighet her. Mens opposisjonen som sitt viktigste økonomiske grep prioriterer skattekutt til boligeiere, prioriterer vi universelle velferdsgoder til alle, barn og unge og helse og velferd.